Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

ARVOISAT HAUTAUSTOIMISTOJEN ASIAKKAAT

22.10.2021

Virkatodistuspalvelut (sukuselvityspalvelut) maassamme ovat ruuhkautuneet ja sukuselvitysten toimitusaika on n.12–16 viikkoa. Toimitusajat sekä seurakuntien osalta että väestörekisterin osalta ovat yhtä pitkiä.

Virkatodistuspalvelut (sukuselvityspalvelut) maassamme ovat ruuhkautuneet ja sukuselvitysten toimitusaika on n.12–16 viikkoa. Toimitusajat sekä seurakuntien osalta että väestörekisterin osalta ovat yhtä pitkiä.

 

Teemme parhaamme sukuselvityksenne osalta mutta virastojen toimitusaikoihin emme voi vaikuttaa millään tavalla. Toimitusaika on kaikille sama sekä omaisille että toimistoille.

 

Sukuselvitys perunkirjoitusta varten kattaa kaikki tiedot siten, että sillä voidaan hoitaa kaikki kuolinpesän asiat. Pelkillä virkatodistuksilla ei voi hoitaa kaikkia kuolinpesän asioita, joten erillisiä virkatodistuksia asioiden hoitoa varten ei kannata tilata.

 

Kuolinpesän laskujen maksamiseen ja tilitietojen saamiseen riittää yleensä ote väestötietojärjestelmästä.

Siinä näkyy, että henkilö on kuollut ja esim. puoliso sekä lapset. Voitte myös tulostaa itsestänne elää todistuksen Digi- ja väestötietoviraston sivuilta, johon merkitsette, että haluatte siihen tiedot esim. puolisosta, vanhemmista tai lapsista, jolloin kuolintieto tämän henkilön osalta näkyy samassa todistuksessa

https://dvv.fi/elossaolotodistus.

 

Virastoista on tullut toivomus, että omaiset sopivat siitä kuka todistukset tilaa, ettei tulisi päällekkäisiä todistustilauksia, jotka ruuhkauttavat tilausjonoa.

 

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty kantelu virkatodistusten ja sukuselvitysten käsittelyajasta.

 

Hautaustoimistot tekevät työtä omaisten parhaaksi ja pahoittelemme tilannetta.

 

 

Kyllikki Forsius

puheenjohtaja