Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

Koronavirustilanne: Ohjeita hautaustoimistossa asioiville ja hautajaisia järjestäville

17.03.2020

Koronavirustilanne Suomessa ja hallituksen julkistamat viruksen leviämisen rajoittamiseen tähtäävät toimet vaikuttavat myös hautajaisia järjestäviin omaisiin sekä hautaustoimistojen toimintaan.

Tässä tiivistettynä ohjeita hautaustoimistossa asioiville ja hautajaisia järjestäville.

Kirkon ohjeistus hautajaisten järjestämisestä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat 16.3.2020 antaneet seurakunnille ohjeet jumalanpalvelusten järjestämisestä koronavirusepidemian aikana.

Ohjeessa todetaan, että kirkolliset toimitukset hoidetaan toistaiseksi poikkeusjärjestelyin. Seurakuntien työntekijät sopivat yhdessä perheiden ja omaisten kanssa kirkollisten toimitusten, kuten hautajaisten järjestämisestä. Ohjeen mukaisesti kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 ihmistä. Tähän luetaan mukaan seurakunnan työntekijät, esimerkiksi yleensä pappi ja kanttori. 18.3.2020 täsmennetyn ohjeen mukaisesti läsnä voivat kuitenkin olla vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka määrä näin ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan. Hautajaistilaisuuksissa suositaan haudalla tapahtuvaa siunaamista.

Hautajaistilaisuuden ollessa pienimuotoinen, kehottaa kirkko harkitsemaan vaihtoehtoa, että muistotilaisuus järjestetään suurempana tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua.

Lisätietoja esimerkiksi Kirkkohallituksen verkkosivuilla: https://evl.fi/uutishuone/pinnalla-nyt/koronavirus#cf2d749a tai omasta seurakunnasta.

Asiointi hautaustoimistossa

Hautaustoimistot palvelevat omaisia normaalisti myös rajoitusten aikana. Kun tarvitset hautaustoimiston palvelua, suosittelemme varaamaan ajan asiointia varten ennakkoon. Näin varmistamme yksityisyyden asiointinne aikana.

Noudatamme hautaustoimistoissa THL:n antamia ohjeita tartuntariskin pienentämiseksi. Koska on mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta, emme tällä hetkellä kättele tervehtiessämme asiakkaitamme.

Mikäli et pysty oman sairastumisen, epäillyn tartunnan tai karanteenin vuoksi asioimaan hautaustoimistossa paikan päällä, suosittelemme yhteydenottoa puhelimitse. Hautausjärjestelyt voidaan tällaisissa tapauksissa aloittaa tai usein hoitaa myös kokonaan puhelimen tai sähköpostin välityksellä.