Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

Äänestä vuoden seurakuntaa / hautausmaata!

02.06.2020

Kilpailun tarkoituksena on kiinnittää huomiota seurakuntien ja hautaustoimistojen yhteistyöhön sekä omaisten mahdollisimman hyvään palveluun

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry etsii jälleen vuodenseurakuntaa/hautausmaata.

Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, kuka tunnustuspalkinnon saa. Kilpailun tarkoituksena on kiinnittää huomiota seurakuntien ja hautaustoimistojen yhteistyöhön, sekä omaisten mahdollisimman hyvään palveluun.

Palkinto annetaan seurakunnalle tai hautausmaalle, jonka henkilöstö on tukenut omaisia ja suhtautunut heihin erityisen ystävällisesti ja myötäeläen. Palkitsemisen perusteena voi olla myös rakentava ja hyvä yhteistyö palkinnonsaajan ja hautaustoimistojen kesken.

Ehdotuksia palkinnonsaajaksi voi tehdä kuka tahansa.

Lähetä ehdotuksesi palkinnon saajaksi perusteluineen 11.8.2020 mennessä sähköpostilla: info[at]hautaustoimistojenliitto.fi