Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

liittyy seuraaviin artikkeleihin

 • Perunkirjoitus

  Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja, johon luetteloidaan pesän varat ja velat. Perukirja toimitetaan verotoimistoon ja se toimii kuolinpesän veroilmoituksena.

  Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verotoimistosta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

  Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu.

  Perunkirjoituksen toimittamisessa on hyvä käyttää asiantuntijan apua. Useimmat Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeet tarjoavat perunkirjoituspalvelua.

  Lisätietoa perunkirjoituksesta löytyy esimerkiksi Verohallinnon sivuilta.

  Lue lisää »