Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

liittyy seuraaviin artikkeleihin

  • Hautausavustus

    Jotkut työnantajat maksavat hautausavustusta entisille työntekijöilleen, Valtiokonttori sotainvalideille ja Kela varattomille vainajille. Hautaustoimistojen Liiton jäsenliikkeet osaavat neuvoa näiden etuuksien hakemisessa.

    Lue lisää »