Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

liittyy seuraaviin artikkeleihin

  • Hautapaikka

    Yleensä hautausmaalla sijaitseva määrätty paikka arkun tai uurnan hautaamista varten. Arkkuhautoihin voi haudata myös uurnia. Seurakunnat luovuttavat hautapaikkoja myös kirkkoon kuulumattomille. Hautaustoimistojen Liiton jäsenliikkeestä saatte tietoa hautavaihtoehdoista.

    Lue lisää »
  • Hautaoikeus

    Oikeus tulla haudatuksi tiettyyn hautausmaahan tai hautaan. Sukuhaudan hautaoikeus periytyy perintökaaren mukaisesti. Muun kuin hautaoikeutetun hautaaminen perhe- tai sukuhautaan vaatii kaikkien hautaoikeutetun suostumuksen.

    Lue lisää »