Medlemsbyråerna i Finlands Begravningsbyråers Förbund rf tillhandahåller tillförlitliga och professionella tjänster

Begravningsbyråernas tjänster

När du så önskar, hjälper förbundets medlemsbyråer dig med alla begravningsarrangemang. Kontaktuppgifterna till alla medlemmar i förbundet finns under länken nedan.

Läs mer »

Anvisningar inför begravning

Ni har drabbats av sorg. Trots sorgen och saknaden är det ändå vissa praktiska saker som ni behöver ta itu med. Vänd er till den begravningsbyrå ni önskar anlita eller den avlidnes hemförsamling. Begravningsbyrån behöver inte ligga i den avlidnes hemkommun. Sjukhuspersonal, polis eller annan myndighet har inte rätt att rekommendera någon specifik begravningsbyrå.

Läs mer »

Gäst vid begravning

För begravningar finns det inte några allmänna anvisningar om hur man uppför sig på en begravning. Varje begravningstillställning planeras med högaktning för de anhörigas och den avlidnes önskemål och traditioner. Det kan också inträffa att tillfällena ändrar medan de pågår. Man behöver inte fundera så mycket på huruvida man kan uppföra sig rätt. Tillställningen känns lika ovan och främmande för alla och väcker många frågor. Tillställningens innehåll, samt att begravningsföljet finns på plats och deltar i sorgen, är mycket viktigt för de anhöriga.

Läs mer »

Muistollesi.fi

Muistollesi.fi är ett ny dödsannos med bild.

Dödsannons i webben stannar kvar mycket längre än den traditionella tidningsannonsen och kan ses i hela Finland.

I samarbete

Evenemang

Aktuellt

Aktuellt

Tiimalasi-blogg

Tiimalasi-blogg