Medlemsbyråerna i Finlands Begravningsbyråers Förbund rf tillhandahåller tillförlitliga och professionella tjänster

Förbundets medlemmar

De ordinarie medlemmarna, i Finlands Begravningsbyråers Förbund, är begravningsbyråer, som har förbundit sig att följa förbundets regler och de europeiska etiska anvisningar. Förbundet har cirka 200 medlemsföretag, vilka tillsammans har ungefär 300 begravningsbyråer. En förteckning över medlemmarna finns här.