Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

Takaisin

Ryhmähenkivakuutuskorvaus

Työeläkelain mukainen korvaus työsuhteessa olevan tai muuten vakuutusehdot täyttävän alle 65-vuotiaana kuolleen vainajan puolisolle ja alle 22-vuotiaille lapsille. Hautaustoimistojen Liiton jäsenliikkeet osaavat neuvoa etuuden ehdoista ja hakemisesta. Lisätietoa löytyy osoitteesta trhv.fi.