Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

Takaisin

Muistotilaisuus

Hautauksen jälkeen järjestetään usein muistotilaisuus. Se pidetään yleensä joko vainajan tai omaisten kodissa, seurakuntatalossa tai vastaavissa tiloissa. Hautaustoimisto hoitaa pyydettäessä muistotilaisuuden käytännön järjestelyt tarjoiluineen sopimuksen mukaan.

Jotta muistotilaisuudesta muodostuu lämminhenkinen ja rakentava, sen ohjelmaksi on hyvä suunnitella muutakin kuin vieraiden kestitys. Voidaan laulaa vainajalle läheisiä tai perhepiirin yhteisiä virsiä ja hengellisiä lauluja. Tilaisuudessa voi myös olla muuta sopivaa musiikkiohjelmaa. Siitä on sovittava musiikista vastaavan henkilön tai papin kanssa etukäteen. Omaisten, ystävien ja työtovereiden muistot vainajasta ja hänen kanssaan eletyistä vuosista tai hetkistä antavat myös sisältöä tilaisuuteen.

Muistotilaisuudessa luetaan yleensä vainajan muistoksi lähetetyt adressit. Jos adresseja on paljon, ei ole syytä lukea jokaista adressia sanasta sanaan. Parempi on esimerkiksi aloittaa: NN:n muistoa ovat adressein (ja sähkein) kunnioittaneet seuraavat yksityiset henkilöt ja yhteisöt”, jonka jälkeen kustakin adressista luetaan vain nimet ja joistakin adresseista erityisen hyvin vainajan muistolle sopivat muistosäkeet.