Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

Takaisin

Kuolinkirjaus

Maistraatti kirjaa henkilön kuolleeksi saatuaan kuolintodistuslomakkeen osan ”Ilmoitus kuolemasta väestötietojärjestelmään”. Omaiset saavat tämän jälkeen asioiden hoitoon virkatodistuksia, joista ilmenee henkilön kuolema ja kuolinpäivä.