Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

Viranomaisilla, esimerkiksi sairaalahenkilökunnalla tai poliisilla, ei ole oikeutta suositella teille tiettyä hautaustoimistoa.
Ville-Pekka Jokela/08.02.2022

Hautausjärjestelyjä tekevien oikeus valita hautaustoimisto ja päättää hautaustavasta on mainittu myös Hautaustoimistojen eettisissä ohjeissa, mutta varsinkin valtion tai kunnan (kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain perusteella) maksamien vainajankuljetusten yhteydessä ilmenee aika ajoin erilaisia lieveilmiöitä liittyen siihen, että viranomaiset kertovat heille palvelua tuottavan palveluntarjoajan nimen omaisille. Räikeimmissä tapauksissa viranomaisten yhteistyökumppani on jopa soittanut omaisille. Tästä seuraa helposti se, että omaiset käsittävät mainitun palveluntarjoajan jo tulleen valituksi hoitamaan kaikki kuolemantapaukseen liittyvät toimet. Näin asia ei siis ole!

Kun kuolemantapauksen satuttua tarvitsette hautaustoimistojen palveluita, voitte kääntyä juuri Teidän valitsemanne hautaustoimiston puoleen. Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeet tunnistatte liiton merkistä. https://www.hautajaiset.fi/etsi-lahin-hautaustoimisto.html