Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

Sosiaalisen median tili ja kuolinpesä – hyvä tietää
Pirita Forsius/04.12.2020

Henkilön kuollessa kuolinpesä tulee vainajan eläessään solmimien sopimusten toiseksi osapuoleksi, elleivät sopimukset pääty henkilön kuolemaan ja kuolinpesä on vastuussa sopimusten täyttämisestä. Facebook, Google ja muut sosiaalisen median sisällöntarjoajat ovat tässä tapauksessa sopimuksen toisena osapuolena.

Henkilön kuollessa kuolinpesä tulee vainajan eläessään solmimien sopimusten toiseksi osapuoleksi, elleivät sopimukset pääty henkilön kuolemaan ja kuolinpesä on vastuussa sopimusten täyttämisestä. Facebook, Google ja muut sosiaalisen median sisällöntarjoajat ovat tässä tapauksessa sopimuksen toisena osapuolena. Käyttäjän kuollessa voi jäädä kuolinpesän tehtäväksi poistaa käyttäjän tili ja mahdolliset sisällöt eli irtisanoa sopimus palveluntarjoajan kanssa.

Yleisin tapa saada tili poistettua on, että vainajan lähisukulaiset taikka valtakirjalla valtuutetut henkilöt toimittavat kuolintodistuksen ja vahvistuksen sukulaisuudestaan tai oikeudestaan palveluntarjoajalle, joskaan vainajan tilin tietoihin, kuten käyttäjätunnukseen tai salasanaan ei ole yleensä pääsyä. Vainajan eläessään luomat ja jakamat sisällöt saattavat ainakin osittain säilyä internetissä tilin poistosta huolimatta.

Tarkastellaanpa sitten muutamien suosituimpien palveluntarjoajien käyttöehtoja. Tunnetuissa suomalaisissa palveluissa, kuten verkkokeskustelupalsta Suomi24:ssä tai Sanoma Median hallinnoimassa Sanoma tilissä ei ole erikseen ehtoa kuoleman varalta.

Facebook

Jos Facebook -tili poistetaan, säilyvät kuitenkin esimerkiksi tietyissä tapauksissa Facebookin oikeus säilyttää käyttäjän luomaa sisältöä järjestelmissään. Facebookilla on muutamia vaihtoehtoja edesmenneen käyttäjän tiliä varten.

Perintöyhteyshenkilö ja tilin asettaminen muistotilaan

Käyttäjä voi vielä eläessään nimetä henkilön (kutsutaan termillä perintöyhteyshenkilö) hallinnoimaan käyttäjätiliään, mikäli se siirretään Facebookin muistotilaan kuoleman jälkeen. Tämä henkilö voi myös poistaa tilin.

Tilin poistaminen kuoleman jälkeen

Käyttäjä voi määrittää, että hänen tilinsä poistetaan, kun tieto kuolemasta saavuttaa Facebookin. Tiedon kuolemasta voi Facebookin lomakkeella toimittaa lähtökohtaisesti kuka tahansa ja siihen tarvitaan jäljennös kuolintodistuksesta tai muistokirjasta. Asiakirjojen kielelle ei ole vaatimusta. Perusmuotoisesti tili siirtyy tällöin muistotilaan, mutta jos käyttäjä on merkinnyt tilinsä poistettavaksi, se poistetaan, eikä siirry muistotilaan. Läheinen perheenjäsen tai pesänselvittäjä voi lomakkeella pyytää tilin poistamista ja tällöin hänen on todistettava valtuutensa tai sukulaisuutensa esimerkiksi syntymätodistuksella, testamentilla tai valtakirjalla. Mukaan tarvitaan samalla tavalla jäljennös muistokirjasta tai kuolintodistuksesta.

Google

Googlella sisällön jakamiseen liittyvät oikeudet ovat hyvin pitkälti vastaavat kuin Facebookilla eli käyttäjän luomaa sisältöä, joka on jo jaettu eteenpäin, ei voi poistaa, vaikka tili poistettaisiin. Googlella kuolinilmoituslomakkeen voi täyttää lähisukulainen (isä, äiti, lapsi, sisarus, puoliso) taikka laillinen edustaja tai pesänhoitaja. Tilin sulkemiseksi vaaditaan kuolintodistus ja kopio henkilöllisyystodistuksesta. Kaikki asiakirjat on toimitettava Googlelle englanniksi, virallisina käännöksinä. Käyttämättömyyshallinta-asetusten avulla käyttäjä voi määrittää, että tili poistetaan automaattisesti, jos se on ollut käyttämättömänä pitkään, jolloin ulkopuolisia toimia ei tarvita. Tilin tietojen, esimerkiksi sisältöjen,saamiseen vaaditaan Yhdysvalloissa annettu oikeuden määräys, johon liittyvän lakitekstin antaa Google. Muuten prosessi toimii samalla tavalla kuin tilin poistamisessa eli lomakkeen kautta.


Kirjoittajat: Juhani Tukia ja Lasse Jelekäinen ASIANAJOTOIMISTO LINDBLAD & CO OY - Lindblad & Co Attorneys Ltd

Artikkeli on julkaistu alun perin ErikoisTiimalasi lehden 7. painoksessa