Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

Koronavirusepidemian vaikutukset hautausalaan Suomessa
Pirita Forsius/17.07.2020

Suhteessa muuhun maailmaan on Suomessa toistaiseksi vähän kuolemantapauksia, joissa syynä on COVID-19 virus. Hautaustoimistojen työssä vaikutukset ovat pääasiassa näkyneet suojautumisessa ja vainajien käsittelyssä.

Suhteessa muuhun maailmaan on Suomessa toistaiseksi vähän kuolemantapauksia, joissa syynä on COVID-19 virus. Hautaustoimistojen työssä vaikutukset ovat pääasiassa näkyneet suojautumisessa ja vainajien käsittelyssä. Hoivakodeista ja laitoksista, joissa ei ole vainajien säilytystiloja on hautaustoimistojen kuljetushenkilöstö joutunut noudattamaan myös erityistä varovaisuutta ja suojautumista mahdollisten virusepäilyjen osalta.

 

Hautajaisten järjestäminen muuttui henkilörajoitusten astuttua voimaan todella merkittävästi. Tämä on vaikuttanut erityisesti siihen, että muistotilaisuuksia ei voida järjestää. Monille hautaustoimistoille pitopalvelu on merkittävä osa liiketoimintaa ja tätä kautta vaikutusta on myös työllistämiseen alallamme. Rajoitusten astuttua voimaan pitopalveluiden toiminta käytännössä lakkasi, jonkun verran tuotteita, pääasiallisesti kakkuja, on tilattu kotona pidettäviin hautajaisiin.

 

Kun hautajaiset järjestetään pienimuotoisesti tarkoittaa tämä myös sitä, että kukkalaitteita toimitetaan huomattavasti vähemmän, kun saattojoukkoja ei ole paikalla. Kukkakauppa ja tilaussidonta ovat useimmille hautaustoimistoille myös merkittävä osa liiketoimintaa ja sitä kautta luonnollisesti liikevaihtoa. Tämän osuuden puuttuminen päivittäisestä kassavirasta näkyy valitettavasti monien hautaustoimistojen toiminnassa taloudellisina vaikeuksina.

 

Onneksi suurin osa omaisista ajattelee siten, että arkku ostetaan vainajalle. Siinä mietitään hänen muistoaan, elämäänsä ja arvojaan. Näin emme ole onneksi nähneet hautausalalla tilannetta, että tämän osalta olisi tullut suurta muutosta valintoihin ja ostokäyttäytymiseen.

 

Hautausala on vaikea toimiala siksi, että kukaan ei halua tulla asioimaan liikkeisiimme vapaaehtoisesti vaan meille tullaan silloin kun on pakko. Tämä myös näkyy palveluiden ja tuotteiden hankinnassa erityisesti silloin, kun yhteiskunnassa on vaikeat ja haasteelliset ajat. Ihmiset keskittyvät miettimään sitä mikä on eläville tarpeellista ja merkittävää. Silloin, kun mietitään taloutta elävien ja kuolleiden hankintojen kesken on näkyvissä se, että elämään käytetään varat ja vain pakollinen kuolemaan.

 

Osa alamme yrityksistäkin on joutunut hakemaan yhteiskunnalta taloudellista apua voidakseen jatkaa toimintaa koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta huolimatta. On kuitenkin tärkeää, että hautausalan palvelut ovat omaisille tavoitettavissa ja sopivalla etäisyydellä hoitaa asioita, kun kuolema kohtaa. Hautaustoimistot pyrkivät pitämään toimintansa normaalina ja takaamaan työtä henkilökunnalleen, vaikka tilanne saattaa olla erittäin haastava.

 

On ikävää, kun joku toteaa, että nythän teillä on alalla kulta-aika tai teiltähän eivät asiakkaat lopu. Emme ole täällä hoitamassa ja odottamassa sitä, että yhteiskuntaa kohtaa pandemia tai muu katastrofi. Olemme täällä tuottamassa palvelua, jota yhteiskunnassa aina myös normaalioloissa tarvitaan ammattilaisilta. Kuolleisuus on ollut maassamme ensimmäisellä neljänneksellä hiljaisempi kuin tavallisesti, joten voidaan todeta, ettei hautaustoimistoilla ole COVID-19 seurauksena ollut mitenkään tavallista enemmän työtehtäviä. Omaiset päättävät aina mihin hautaustoimistoon he menevät asioimaan, joten kilpailu alallamme on aivan samanlaista ja tiukkaa kuin muillakin palvelualoilla. Ei siis voida sanoa, etteivätkö asiakkaat hautaustoimistolta voisi loppua. Jos ei ole kuolleita ei ole toimeksiantojakaan. Palvelu on toimitettava huolellisesti, arvokkaasti sekä laadukkaasti, että toiminta voi toimistoissa jatkua vuodesta toiseen.

 

Koronavainajia kohdellaan arvokkaasti ja ihmisarvoa kunnioittaen, kuten kaikkia muitakin vainajia. Hyvä suojautuminen sekä asiakkaiden turvallisuuden huomioiminen ovat tärkeitä asioita ja ne on huomioitu myös poikkeusoloissa. Koronaviruksen vaikutukset alaamme näkyvätkin pääasiassa ihmisten kohtaamisessa.