Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

Kaatuneiden huollon historiaa Menetys ja muisto -näyttelyssä
Pirita Forsius/29.02.2020

”Menetys ja muisto on näyttely kaatuneiden huollosta ja sotilaspapiston työstä talvi- ja jatkosodassa sekä kaatuneiden omaisten kokemuksista. Näyttely kertoo suomalaisen sotilaan ja hänen läheistensä tarinan näkökulmasta, jota museonäyttelyissä ei ole aiemmin nähty.”

Liiton kesäretkellä tutustuimme Sotilaslääketieteen museoon Lahdessa, ja sieltä vinkin saaneena teimme puolisoni kanssa oman kesäretken Hämeenlinnaan. Kaatuneiden huollon ympärille rakennettu näyttely Menetys ja muisto on osa Museo Militarian vaihtuvaa näyttelyä 15.3.2020 saakka.

Toisen maailmansodan aikana Suomen armeija oli ainoa, joka pyrki aktiivisesti kotiuttamaan kaatuneet omille kotiseuduilleen haudattavaksi. Mitään ohjeistuksia tai määräyksiä ei talvisodan alkaessa kaatuneiden huoltoon ollut, mutta kuolleiden evakuoiminen nähtiin erittäin tärkeänä ja siihen panostettiin merkittävästi. Kaatuneista huolehtiminen työllistikin tuolloin suuren joukon siviileitä, sotilaita, lottia ja viranomaisia. Käytäntö osoitti, että kaatuneita arvostettiin ja heistä huolehdittiin eikä ketään haluttu hylätä taistelukentälle.

Kaatuneiden huollolla on yhä nykyäänkin tärkeä merkitys sekä sotilaiden taistelumoraalille että koko kansakunnan henkiselle kriisinsietokyvylle.

Näyttelyssä on mahdollista saada kattava kuva siitä, miten kaatuneista huolehdittiin viime sodissamme. Vaikka nykyisin kaatuneiden huolto on kokonaisuutena erilainen prosessi kuin ennen ja olosuhteet ehkä erilaiset, ovat monet samat periaatteet edelleen voimassa. Kaatuneiden evakuoimiskeskus -malli on käytössä edelleenkin. Alkeellisista olosuhteista, kiireestä ja materiaalipulasta huolimatta työtä tehtiin huolellisesti ja vainajaa kunnioittaen.

Aihetta ei museonäyttelyissä ole aiemmin esitelty yhtä laajasti, joten myös aiheeseen perehtyneen kannatta käydä tutustumassa antiin. Tämä on myös yksi syy, miksi kaatuneiden huolto on valittu teemaksi näyttelyyn. Samalla Museo Militaria osallistuu talvisodan 80-vuotismuistovuoden viettoon. Suosittelen osallistumaan opastulle kierrokselle, joita ainakin kesällä toteutettiin säännöllisesti.

Museo Militariassa kannattaa vierailla muutenkin: sen jatkuva näyttely tarjoaa mainion näkymän Suomen sotahistoriaan ja sotilaselämään. Museo perusnäyttelyssä on esillä esimerkiksi Sotamuseolta lainaan saatu sinkkiarkku, jolla marsalkka Mannerheim tuotiin haudattavaksi Suomeen. Samalla voi vierailla vaikka vieressä sijaitsevassa keskiaikaisessa Hämeen linnassa. Sotahistoriasta kiinnostuneen kannattaa samalla retkellä tutustua myös Parolan panssarimuseoon.

Lähde:
Museo Militaria, www.museomilitaria.fi

Kirjoitus on julkaistu Tiimalasi-lehdessä 4/2019

Pirita Forsius