Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

Hautaustoimistot palvelevat

Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenliikkeet toimivat halutessanne apuna kaikissa hautausjärjestelyissä. Hautaustoimistossa on mahdollista hoitaa kaikki hautausjärjestelyihin liittyvät asiat, joten se on hyvä paikka aloittaa asioiden hoitaminen.

Lue lisää »

Ensiohje vainajan omaisille

Teitä on kohdannut suru. Kuolemantapauksen satuttua on surunkin keskellä ryhdyttävä käytännön toimiin mm. hautaamisen järjestämiseksi. Ensiohjeeseen on koottu hyödyllistä tietoa kuoleman jälkeisiin asioihin liittyen.

Lue lisää »

Hautajaisvieraana

Hautajaisiin ei sinänsä ole yleispäteviä käytösohjeita. Jokainen tilaisuus on suunniteltu omaisten sekä vainajan toiveita ja perinteitä kunnioittaen. Tilaisuudet myöskin muuttuvat joskus tapahtuman aikana. Ei tarvitse liian paljon miettiä, osaako käyttäytyä oikein. Tilaisuus on usein kaikille yhtä uusi ja kysymyksiä herättävä. Omaisille tärkeää on tilaisuuden sisältö sekä se, että saattajat ovat tulleet paikalle ja ottavat osaa.

Osanotot, surunvalittelujen ilmaisut sekä tervehtiminen olisi hyvä jättää muistotilaisuuteen. Näin annetaan omaisille mahdollisuus rauhoittua siunaustilaisuuteen. Myöskin puheet pidetään muistotilaisuudessa.

Istumajärjestys

Kappelissa ja kirkossa vainajan sukulaiset istuvat oikealla puolella. Muut ystävät, tuttavat, työtoverit ja puolison omaiset istuvat vasemmalla puolella. Lähiomaisille varataan tila etupenkkeihin. Ei tarvitse huolestua jos on istunut väärällä puolella. Joskus on parempi, että penkit täyttyvät edestäpäin tasaisesti.

Kukkalaitteet

Kukkalaitteet voidaan laskea joko kappelissa, kirkossa tai haudalla. Omaiset ovat sopineet käytännöstä etukäteen siunauksen toimittajan kanssa. Mikäli tilaisuuteen on tehty painettu käsiohjelma, käytännöstä useimmiten ilmoitetaan siinä. Lähimmät omaiset laskevat ensin kukkansa, sen jälkeen sukulaiset ja tämän jälkeen työtoverit sekä ystävät ja muut tahot. Jos saattajat eivät ole varmoja omasta vuorostaan, on joustavuus tässä hyväksi ettei tule turhaa odottelua.

Kukkien lasku

Laskijat pitävät arkun vieressä muutaman sekunnin hiljaisen hetken. Tämän jälkeen luetaan tai lausutaan saattosanat/teksti. Kukka tai kukkalaite lasketaan arkun viereen sille varatulle telineelle tai lattialle. Laskijat tervehtivät nyökäten äänettömästi omaisia ja poistuvat paikalleen.

Vasemmalla puolella istuvat laskevat kukat vasemmalle puolelle arkkua ja oikealla istuvat oikealle. Tässä myös on hyvä huomioida tasapuolisuus, että kukkia tulisi tasaisesti arkun kummallekin puolelle. Arkun päälle ei lasketa kukkia.

Jos kukat on arkkuhautauksessa laskettu sisällä, ei haudalla enää lueta tekstejä vaan kukat ainoastaan asetetaan hautakummulle.

Kirkosta tai kappelista poistuminen

Loppusoitto kuunnellaan paikallaan istuen. Kantajat siirtyvät loppusoiton päättyessä arkulle, usein suntio tai pappi pytää kantajia saapumaan arku äärelle. Kantajat lähtevät kantamaan arkkua ulos ja lähiomaiset liittyvät ensimmäisenä saattoon. Tämän jälkeen saattoon liittyvät vainajan sukulaiset oikealta ja sen jälkeen käytävän vasemmalla puolella istuneet.

Lue lisää »

Muistollesi.fi

Sivusto on uudenlainen kuvallinen kuolinilmoitus henkilöstä.

Sivuston kuolinilmoitus säilyy kauemmin kuin perinteinen sanomalehti-ilmoitus ja sen jakelu eli levikki on maan kattava, se on nykyaikainen viestintätapa.

Yhteistyössä

Tapahtumat

17.03.2020 - 18.03.2020

Toimialapäivät Majvikissa Kirkkonummella

Koulutus- ja luentoaiheet liittyvät perunkirjoituksen tekemiseen liittyviin jatkokysymyksiin ja edunvalvontavaltuutukseen

Lue lisää »

10.09.2020 - 13.09.2020 | Vanajanlinna

Liittokokouspäivät 2020

Liittokokouspäivät järjestetään 10.-13.9.2020 Vanajanlinnassa

Lue lisää »

17.11.2020

Kuolema ja työ -seminaari 17.11.2020

Seminaarin tarkempi ohjelma ja puhujat julkaistaan keväällä 2020.

Lue lisää »

Ajankohtaista

Ajankohtaista

22.01.2020

Toimialapäivät Majvikissa 17.-18.3.

Tule kuuntelemaan asiantuntijoiden puheenvuorot perunkirjoituksen ja edunvalvontavaltuutuksen tekemisestä

Lue lisää »

30.12.2019

Hyvää Uutta Vuotta 2020!

Lue lisää »

21.12.2019

Tiimalasi 4/2019 on ilmestynyt

Tiimalasin vuoden viimeisen numeron voit tilata Liitosta

Lue lisää »

Tiimalasi-blogi

Tiimalasi-blogi

18.10.2019

Lesken avustus on leskelle suoritettavaa avustusta kuolleen puolison kuolinpesän säästöstä

Avustusta voidaan maksaa, jos lesken toimeentulo on perittävän kuoleman vuoksi heikentynyt ja avustus on tarpeen lesken toimeentulon turvaamiseksi.

Lue lisää »

29.06.2019

Me kaikki tarvitsemme hyviä hautajaisia

Keväällä avattu uusi verkkosivusto www.hyvathautajaiset.fi on nimensä mukaisesti hyvien hautajaisten asialla. Sivuston takana on arkku- ja uurnavalmistaja SHT-Tukku Oy.

Lue lisää »

18.03.2019

Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenliikkeet palvelevat omaisia ammattitaidolla

Tuoreen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan 95 prosenttia tutkimuksessa mukana olleiden hautaustoimistojen asiakkaista oli saamaansa palveluun täysin tai hyvin tyytyväisiä.

Lue lisää »
Kuolema ja perunkirjoitus
Suomessa aloitti vuoden alussa toimintansa Digi- ja väestötietovirasto, joka syntyi, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät. Uusi virasto huolehtii väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Uudistus tuo muut...

Lue lisää »

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry toivottaa rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry toivottaa rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!

Lue lisää »

Talvisodan alkamisesta tuli marraskuun lopussa kuluneeksi 80-vuotta. Talvisodan oppien arvostaminen ...
Talvisodan alkamisesta tuli marraskuun lopussa kuluneeksi 80-vuotta. Talvisodan oppien arvostaminen on yksi tapa kunnioittaa veteraaniemme uhrauksia. He ovat osaltaan mahdollistaneet Suomen selviytymisen. Uskomme myös, että 80 vuoden takaiset kansak...

Lue lisää »