Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

Hautaustoimistot palvelevat

Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenliikkeet toimivat halutessanne apuna kaikissa hautausjärjestelyissä. Hautaustoimistossa on mahdollista hoitaa kaikki hautausjärjestelyihin liittyvät asiat, joten se on hyvä paikka aloittaa asioiden hoitaminen.

Lue lisää »

Ensiohje vainajan omaisille

Teitä on kohdannut suru. Kuolemantapauksen satuttua on surunkin keskellä ryhdyttävä käytännön toimiin mm. hautaamisen järjestämiseksi. Ensiohjeeseen on koottu hyödyllistä tietoa kuoleman jälkeisiin asioihin liittyen.

Lue lisää »

Hautajaisvieraana

Hautajaisiin ei sinänsä ole yleispäteviä käytösohjeita. Jokainen tilaisuus on suunniteltu omaisten sekä vainajan toiveita ja perinteitä kunnioittaen.

Lue lisää »

ErikoisTiimalasi - ohjeita vainajan omaisille

ErikoisTiimalasi -lehti on omaisille tehty opas kuoleman jälkeen hoidettavista asioista. Lehteä voi tilata maksutta Liiton toimistolta tai noutaa Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeistä. Tutustu lehden verkkoversioon.

Lue lisää »

Muistollesi.fi

Sivusto on uudenlainen kuvallinen kuolinilmoitus henkilöstä.

Sivuston kuolinilmoitus säilyy kauemmin kuin perinteinen sanomalehti-ilmoitus ja sen jakelu eli levikki on maan kattava, se on nykyaikainen viestintätapa.

Yhteistyössä

Tapahtumat

16.11.2021

Kuolema ja työ -seminaari verkkotapahtumana 16.11.2021 klo 9.45-15.30

Kuolema ja työ -seminaari on muutettu verkkotapahtumaksi

Lue lisää »

Ajankohtaista

Ajankohtaista

22.10.2021

ARVOISAT HAUTAUSTOIMISTOJEN ASIAKKAAT

Virkatodistuspalvelut (sukuselvityspalvelut) maassamme ovat ruuhkautuneet ja sukuselvitysten toimitusaika on n.12–16 viikkoa. Toimitusajat sekä seurakuntien osalta että väestörekisterin osalta ovat yhtä pitkiä.

Lue lisää »

25.02.2021

Julkinen kannanottomme

HAUTAJAISET OLISI VOITAVA JÄRJESTÄÄ TURVALLISESTI MYÖS KORONA-AIKANA - SEURAKUNTIEN RAJOITUSTULKINNAT VAATIVAT TARKASTELUA

Lue lisää »

22.02.2021

Enlish version of the website - Englanninkieliset verkkosivut

Lue lisää »

Tiimalasi-blogi

Tiimalasi-blogi

22.10.2021

Tietoturva ja tietovuoto – oletko suojassa?

Tietoturva ja tietovuoto ovat sanoja, joihin lähes jokainen on etenkin viimeisten kuukausien aikana varmasti törmännyt mediassa. Miten pieni yritys pystyy hoitamaan tietoturvan kuntoon, jos isoillakin yrityksillä on suuria ongelmia asian kanssa? Ei varmasti 100 % tasolle mitenkään, mutta onneksi yksinkertaisillakin toimenpiteillä saadaan tietoturvaa parannettua jo paljon.

Lue lisää »

04.12.2020

Sosiaalisen median tili ja kuolinpesä – hyvä tietää

Henkilön kuollessa kuolinpesä tulee vainajan eläessään solmimien sopimusten toiseksi osapuoleksi, elleivät sopimukset pääty henkilön kuolemaan ja kuolinpesä on vastuussa sopimusten täyttämisestä. Facebook, Google ja muut sosiaalisen median sisällöntarjoajat ovat tässä tapauksessa sopimuksen toisena osapuolena.

Lue lisää »

17.09.2020

Kotimaisia arkkuja vastuullisesti jo vuodesta 1955

Ruumisarkkujen valmistus on ollut kotimaisissa käsissä jo vuosisatoja ennen kuin SHT-Tukku Oy 65 vuotta sitten perustettiin. Arkkuihin erikoistuneet paikalliset puusepät hallitsivat alaa 1800-luvulla, kunnes siirryttiin teollisempaan suuntaan 1900-luvun alkupuolella. SHT-Tukku yhdistää edelleen perinteisten puusepäntaitojen ja modernin puuntyöstön parhaat puolet – tietysti kotimaisin voimin.

Lue lisää »